PROJEKTY EU

Společnost RAMET a.s.využívá  ke svému rozvoji následující projekty z fondů EU :

1. 9. 2019 byl zahájen projekt s názvem Vývoj a realizace systému pro analýzu dopravy v rámci programu APLIKACE VI. 

Cílem projektu je vývoj prototypu široce uplatnitelného digitálního měřicího a záznamového zařízení nové generace určeného pro záznam a analýzu dopravní situace.
Vývojové práce na projektu s názvem Anténa primárního přehledového radiolokátoru pro pásmo L ( v rámci programu APLIKACE VI. ) jsme zahájili 1. 9. 2019.

Cílem projektu je vývoj a výroba prototypu antény primárního přehledového radiolokátoru pro pásmo L.

V rámci tohoto projektu jsme vyhlásili výběrové řízení s názvem Smluvní výzkum. Více info je na profilu zadavatele.

V rámci operačního programu OP PIK  APLIKACE výzva I jsme zahájili práce na projektu č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004952

s názvem:

Záznamové a analyzační zařízení pro monitorování dopravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj digitálního měřicího záznamového zařízení určeného pro záznam dopravní situace, prioritně nainstalovaného v motorovém vozidle.

24.11.2017 byla úspěšně ukončena 1. etapa projektu.

22.11.2018 byla úspěšně ukončena 2. etapa projektu.

31. 1. 2019 byla ukončena 3.  závěrečná etapa projektu, byl ukončen celý projekt a probíhá hodnocení projektu. Proběhlo oponentní řízení projektu  se známkou U (uspěl podle zadání).

Projekt s názvem  Realizace inovace měřiče rychlosti pro rozšíření jeho užitných vlastností,  v rámci programu INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - I. VÝZVA,  byl ukončen a probíhá monitorování projektu .

V rámci inovace procesu proběhlo výběrové řízení na dodávku PC stanic včetně softwaru, soustruhu a stříkací pistole. Více informací k proběhlému výběrovému řízení můžete zjistit na našem profilu zadavatele.Nabídka produktů

Novinky

PF 2020 20.12.2019 - Děkujeme svým zaměstnancům i obchodním partnerům za spolupráci v roce 2019 a přejeme jim krásné vánoční svátky plné pohody a štěstí. V roce 2020 přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu úspěchů a spokojenosti!
Návštěva ministra vnitra ČR v RAMET 26.11.2019 - Ve středu dne 20. listopadu 2019 navštívil naši společnost první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček s doprovodem. Pan ministr se nejprve setkal s vedením společnosti a poté si prohlédl pracoviště, kde jsou připravována vozidla Škoda Octavia combi pro nasazení do služeb Policie ČR s různým obsahem policejní výbavy. Dále se pan ministr seznámil s nově vyvíjenými výrobky naší společnosti a po krátkém setkání s pracujícími byla tato významná návštěva ukončena.
World ATM Congress 2019 21.2.2019 - Stejně jako v předchozích letech, i tento rok se společnost RAMET a.s. bude účastnit oborového setkání World ATM Congress 2019 pořádaného organizacemi ATCA a CANSO ve španělském Madridu. Veletrh proběhne ve dnech 12 - 14. března 2019 na výstavišti IFEMA, Feria de Madrid. Jste srdečně zváni k návštěvě našeho stánku č. 1222!

RAMET a.s. © 2014 copyright / web by icard.cz