PROJEKTY EU

Naše společnost využívá  ke svému rozvoji následující projekty z fondů EU :

1. 9. 2019 byl zahájen projekt s názvem Vývoj a realizace systému pro analýzu dopravy v rámci programu APLIKACE VI. 

Cílem projektu je vývoj prototypu široce uplatnitelného digitálního měřicího a záznamového zařízení nové generace určeného pro záznam a analýzu dopravní situace.

Vývojové práce na projektu s názvem Anténa primárního přehledového radiolokátoru pro pásmo L ( v rámci programu APLIKACE VI. ) jsme zahájili 1. 9. 2019.

Cílem projektu je vývoj a výroba prototypu antény primárního přehledového radiolokátoru pro pásmo L.

V rámci operačního programu OP PIK  APLIKACE výzva I jsme zahájili práce na projektu č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004952

s názvem:

Záznamové a analyzační zařízení pro monitorování dopravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj digitálního měřicího záznamového zařízení určeného pro záznam dopravní situace, prioritně nainstalovaného v motorovém vozidle.

24.11.2017 byla úspěšně ukončena 1. etapa projektu.

22.11.2018 byla úspěšně ukončena 2. etapa projektu.

20. 2. 2019 byla ukončena 3.  závěrečná etapa projektu, byl ukončen celý projekt a probíhá monitorování projektu. Zároveň probíhá příprava na oponentní řízení projektu.

Projekt s názvem  Realizace inovace měřiče rychlosti pro rozšíření jeho užitných vlastností,  v rámci programu INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - I. VÝZVA,  byl ukončen a probíhá monitorování projektu .

V rámci inovace procesu proběhlo výběrové řízení na dodávku PC stanic včetně softwaru, soustruhu a stříkací pistole. Více informací k proběhlému výběrovému řízení můžete zjistit na našem profilu zadavatele.



Nabídka produktů

Novinky

World ATM Congress 2019 21.2.2019 - Stejně jako v předchozích letech, i tento rok se společnost RAMET a.s. bude účastnit oborového setkání World ATM Congress 2019 pořádaného organizacemi ATCA a CANSO ve španělském Madridu. Veletrh proběhne ve dnech 12 - 14. března 2019 na výstavišti IFEMA, Feria de Madrid. Jste srdečně zváni k návštěvě našeho stánku č. 1222!
PF 2019 20.12.2018 -
Měřič rychlosti RAMER10 C na výstavě BMW Welt v Mnichově 11.10.2018 -

RAMET a.s. © 2014 copyright / web by icard.cz