Primární anténa

Anténa určená pro primární přehledový radar.

Primární anténa přehledového radiolokátoru pro pásmo S navržená a vyráběná firmou RAMET a.s. je určena jak pro radar PSR MORAVA tak i pro radary jiných výrobců. Konstrukce antény umožňuje jak samostatnou, tak kombinovanou instalaci se sekundární anténou MSSR M10SR nebo sekundárními anténami jiných výrobců.

V současné době je  úspěšně provozováno na všech kontinentech světa více než 250 primárních antén vyrobených ve firmě RAMET a.s.

Funkční plocha zrcadla je tvořena kovovou tkaninou připevněnou k soustavě žeber. Funkční plocha se žebry je upevněna k ocelové kostře, kterou tvoří soustava svařovaných ocelových trubek. V horní části soustavy trubek je konstrukce, která umožňuje připevnění sekundární antény. Zrcadlo je pomocí čepů a mechanismu pro naklápění v elevační rovině připojeno k nosiči, který je spojen s mechanismem základního pohybu.

Anténa je vybavena dvěma ozařovacími svazky s možností změny polarizace kruhové nebo lineární. Ozařovač horního svazku – přijímací a ozařovač dolního svazku - vysílací jsou sestaveny z opracovaných hliníkových odlitků. Ozařovače dolního svazku je spojen přes rotační spojku s vysílačem vlnovodová trubkou R32. Ozařovač horního svazku je buď ukončen přechodem vlnovod-koaxiál, odkud j signál veden koaxiálním kabelem, nebo může být také propojen s radarem vlnovodnou trubkou R32.

Povrchová ochrana antény je navržena a certifikována pro nejtěžší přímořské podmínky s agresivitou prostředí stupně C5-M dle ČSN EN ISO 12 944-2.

Provozní teplota:                                           -50°C až +50°C

Mimoprovozní teplota:                                  -50°C až +65°C

Relativní vlhkost:                                          98%

Atmosférický tlak:                                         64 kPa


Odolnost proti větru za provozu:

            - při námraze (10 kg/m2)                    27 m/s

            - bez námrazy                                     36 m/s

Odolnost proti větru mimo provoz:

            - při námraze (10 kg/m2)                    44 m/s

            - bez námrazy                                     60 m/s


Rozměry antény:

            - délka                                                5000 mm

            - šířka                                                 2910 mm

            - ruční náklon antény                         -3°/+6°

Hmotnost antény:                                          800 kg

Otáčky antény                                               8 ÷ 15 ot/min

- frekvenční rozsah                                         2,7 – 2,9 GHz

- maximální příkon                                          15 kW

- zisk dolního svazku                                      > 34 dB

- zisk horního svazku                                      > 33 dB

- zobrazení cílů uvnitř obálky pokrytí nejvíce 0,5 NM od radaru (při zanedbání vlivu překážek) nebo méně

- dosah nejméně 69 NM pro RCS cíle 2 m2 při 15 ot/min

- od radarového horizontu do nejméně 40º v elevaci

- ohraničený výškou ne méně než 28.000 ft (8.530 m) (FL 280)

- systém musí poskytovat informaci pro všechny cíle během celé otáčky antény o 360º v azimutu.

Nabídka produktů

Novinky

Celozávodní dovolená ve dnech 20. až 31. července 2020 16.7.2020 -
PF 2020 20.12.2019 - Děkujeme svým zaměstnancům i obchodním partnerům za spolupráci v roce 2019 a přejeme jim krásné vánoční svátky plné pohody a štěstí. V roce 2020 přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu úspěchů a spokojenosti!
Návštěva ministra vnitra ČR v RAMET 26.11.2019 - Ve středu dne 20. listopadu 2019 navštívil naši společnost první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček s doprovodem. Pan ministr se nejprve setkal s vedením společnosti a poté si prohlédl pracoviště, kde jsou připravována vozidla Škoda Octavia combi pro nasazení do služeb Policie ČR s různým obsahem policejní výbavy. Dále se pan ministr seznámil s nově vyvíjenými výrobky naší společnosti a po krátkém setkání s pracujícími byla tato významná návštěva ukončena.

RAMET a.s. © 2014 copyright / web by icard.cz