PROJEKTY EU

Naše společnost využívá  ke svému rozvoji následující projekty z fondů EU :

V rámci operačního programu OP PIK  APLIKACE výzva I jsme zahájili práce na projektu č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004952

s názvem:

Záznamové a analyzační zařízení pro monitorování dopravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj digitálního měřicího záznamového zařízení určeného pro záznam dopravní situace, prioritně nainstalovaného v motorovém vozidle.

31.10.2017 byla úspěšně ukončena 1. etapa projektu.

Projekt s názvem  Realizace inovace měřiče rychlosti pro rozšíření jeho užitných vlastností,  v rámci programu INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - I. VÝZVA,  byl ukončen a probíhá monitorování projektu .

V rámci inovace procesu proběhlo výběrové řízení na dodávku PC stanic včetně softwaru, soustruhu a stříkací pistole. Více informací k proběhlému výběrovému řízení můžete zjistit na našem profilu zadavatele.RAMET a.s. © 2014 copyright / web by icard.cz