PROJEKTY EU

Naše společnost využívá  ke svému rozvoji následující projekty z fondů EU :

V rámci operačního programu OP PIK  APLIKACE výzva I jsme zahájili práce na projektu č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004952

s názvem:

Záznamové a analyzační zařízení pro monitorování dopravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj digitálního měřicího záznamového zařízení určeného pro záznam dopravní situace, prioritně nainstalovaného v motorovém vozidle.

Projekt s názvem  Realizace inovace měřiče rychlosti pro rozšíření jeho užitných vlastností,  v rámci programu INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - I. VÝZVA  je ve fázi plnění produktové a procesní inovace.

Více informací k již proběhlému výběrovému řízení můžete zjistit na našem profilu zadavatele.RAMET a.s. © 2014 copyright / web by icard.cz